admin

منطقه ایوب پیغمبر ، در فاصله 98 کیلومتری شهر بجنورد و در هفت کیلومتری مرز ایران و عشق اباد در مجاورت روستای گیفان واقع شده . بعد مسافت از تمدن شهری باعث نگردیده تا علاقه مندان و مشتاقان رنج سفر را بر خود هموار نکرده و به دیدن این مکان نیایند. وجود مقبره منسوب به ایوب پیغمبر و همچنین چشمه اب گرم شفا بخش از عمده عوامل جذب گردشگر در این منطقه است

خرداد, ۱۳۹۵
فروردین, ۱۳۹۵

این قالب توسط تیم حرفه ایمومیزات طراحی و توسط پارسی گروپ به فارسی برگردان شده است .